[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือน มิ.ย.-ส.ค.63
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือน มิ.ย.-ส.ค.63
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานสรุปผลมาตรการการรับของแถม
รายงานสรุปผลมาตรการการรับของแถม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานสรุปผลการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrตr
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รา่ยงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รา่ยงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB 21 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB19 กลุ่มริเริ่มกิจกรรมป้องกันการทุจริต
EB19 กลุ่มริเริ่มกิจกรรมป้องกันการทุจริต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB17 มาตรการการป้องกันการรับสินบนกระบวนการเบิกจ่ายยา,จัดซื้อจัดจ้าง,เงินบริจาค,การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่,การรับของแถม,การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
EB17 มาตรการการป้องกันการรับสินบนกระบวนการเบิกจ่ายยา,จัดซื้อจัดจ้าง,เงินบริจาค,การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่,การรับของแถม,การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB17 มาตรการรับสินบนการให้และรับของขวัญ
EB17 มาตรการรับสินบนการให้และรับของขวัญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB 16คู่มือและช่องทางการร้องเรียน
EB 16คู่มือและช่องทางการร้องเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB14 ประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก
EB14 ประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB13 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
EB13 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB8 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB8 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
EB5 กิจกรรมโครงการตามภาระกิจหน่วยงาน
EB5 กิจกรรมโครงการตามภาระกิจหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / มี.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์