[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ก.พ. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าเสื่อม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าเสื่อม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ม.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อใช้สำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / พ.ย. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
การประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / พ.ย. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 15 รายการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ย. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 15 รายการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือน มิ.ย.-ส.ค.63
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือน มิ.ย.-ส.ค.63
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานสรุปผลมาตรการการรับของแถม
รายงานสรุปผลมาตรการการรับของแถม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานสรุปผลการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrตr
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รา่ยงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รา่ยงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวสารทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์