ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แสกน QR CODE เพื่อร้องเรียน หรือ คลิกที่นี้ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก นายแพทย์วิชาญ จันทสิงห์ เบอร์โทรศัพท์ 055486126-7 ต่อ 104 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล คุณละออ วิรัตน์ชยางกูร เบอร์โทรศัพท์ 055486126-7 ต่อ 109
โทรศัพท์มือถือ 0897053974 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จดหมาย : โรงพยาบาลบ้านโคก 232 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180

© 2024 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies ขอให้ทุกท่านให้ความยิมยิมสำหรับการใช้คุกกี้ประเภทที่จะต้องขอความยิมยอมจากท่านด้วย หากไม่ให้ความยิมยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป สามารถศึกษา "นโยบายคุกกี้" ได้ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์