Facebook

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธาณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ภาพจัดเตรียมหอพยาบาลผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลบ้านโคก

© 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก