Facebook

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธาณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ภาพจัดเตรียมหอพยาบาลผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลบ้านโคก

© 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies ขอให้ทุกท่านให้ความยิมยิมสำหรับการใช้คุกกี้ประเภทที่จะต้องขอความยิมยอมจากท่านด้วย หากไม่ให้ความยิมยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป สามารถศึกษา "นโยบายคุกกี้" ได้ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์