[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  
ข้อมูลสถิติ  
 

ข้อมูลสาธารณสุขของโรงพยาบาลบ้านโคก ปีงบประมาณ 2558-2560

 

ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก)

อันดับที่

ปีงบประมาณ 2558

อันดับที่

ปีงบประมาณ2559

อันดับที่

ปีงบประมาณ2560

 

1

ปวดกล้ามเนื้อ

1

ปวดกล้ามเนื้อ

1

โรคกระเพาะอาหาร

2

โรคกระเพาะอาหาร

2

กลุ่มอาการปวดหลัง

2

ไข้หวัด

3

โรคความดันโลหิตสูง

3

กลุ่มอาการอ่อนเพลีย

3

โรคความดันโลหิตสูง

4

ไข้หวัด

4

โรคอุจจาระร่วง

4

ปวดกล้ามเนื้อ

5

คออักเสบ

5

ปวดศีรษะ

5

กลุ่มอาการปวดหลัง

6

ตรวจสุขภาพ

6

นัดต่อเนื่อง

6

คออักเสบ

7

โรคเบาหวาน

7

ตรวจสุขภาพ

7

โรคเบาหวาน

8

กลุ่มอาการอ่อนเพลีย

8

คออักเสบ

8

นัดต่อเนื่อง

9

กลุ่มอาการปวดหลัง

9

ไข้หวัด

9

ตรวจสุขภาพ

10

นัดต่อเนื่อง

10

กลุ่มอาการอ่อนเพลีย

10                                                                                                        

กลุ่มอาการอ่อนเพลีย

 

ปี 2558     จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน วันละ 73 คน/วัน                         ผู้ป่วยนอกปีละ 26,731 ครั้ง

ปี 2559     จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน วันละ 115 คน/วัน                       ผู้ป่วยนอกปีละ 28,177 ครั้ง

ปี 2560     จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน วันละ 120 คน/วัน                       ผู้ป่วยนอกปีละ 29,884 ครั้ง

ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย 10 อันดับโรค (ผู้ป่วยใน)

อันดับที่

ปีงบประมาณ 2558

อันดับที่

ปีงบประมาณ2559

อันดับที่

 

 

ปีงบประมาณ2560

 

1

โรคอุจจาระร่วง

1

โรคอุจจาระร่วง

1

 

ไข้เลือดออก

2

ไข้รากสาดน้อย

2

ไตอักเสบ

2

 

กรวยไตอักเสบ

3

คออักเสบ

3

ไข้รากสาดน้อย

3

 

โรคอุจจาระร่วง

4

ไตอักเสบ

4

คออักเสบ

4

 

คออักเสบ

5

โรคปอดบวม

5

โรคปอดบวม

5

 

ไข้รากสาดน้อย

6

โรคถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

6

โรคกระเพาะอาการ

6

 

โรคกระเพาะอาการ

7

โรคกระเพาะอาการ

7

โรคถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

7

 

โรคถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

8

ตับวาย

8

กลุ่มอาการอ่อนเพลีย

8

 

กลุ่มอาการอ่อนเพลีย

9

หลอดลมอักเสบ

9

ผิวหนังอักเสบ

9

 

โรคปอดบวม

10

ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

10

ทอลซิลอักเสบ

10

 

โรคทาลัชซีเมีย

 

ปี 2558                                     อัตราการครองเตียง ร้อยละ 24.77                ผู้ป่วยในปีละ 921 คน

ปี 2559                                     อัตราการครองเตียง ร้อยละ 23.39                ผู้ป่วยในปีละ 937 คน

ปี 2560                                     อัตราการครองเตียง ร้อยละ 22.58                ผู้ป่วยในปีละ 961 คน

ข้อมูลอันดับสาเหตุการเสียชีวิต

 

ผู้ป่วยนอก

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อันดับที่

สาเหตุการตาย

จำนวน

อันดับที่

สาเหตุการตาย

จำนวน

อันดับที่

สาเหตุการตาย

จำนวน

1

หัวใจล้มเหลว

5

1

หัวใจล้มเหลว

3

1

หัวใจล้มเหลว

2

2

บาดเจ็บที่ศีรษะ

3

2

อุบัติเหตุ

3

2

ระบบหายใจล้มเหลว

2

3

เลือดออกในกระเพาะอาหาร

2

3

โรคหลอดเลือดสมอง

2

3

อุบัติเหตุ

2

4

ฆ่าตัวตาย

2

4

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

1

4

จมน้ำ

1

5

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

1

5

คลอดก่อนกำหนด

1

5

ไฟฟ้าช็อต

1

 

ผู้ป่วยใน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อันดับที่

สาเหตุการตาย

จำนวน

อันดับที่

สาเหตุการตาย

จำนวน

อันดับที่

สาเหตุการตาย

จำนวน

1

มะเร็งตับ

3

1

โรคชรา

10

1

มะเร็ง

4

2

โรคตับแข็ง

6

2

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

2

2

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

1

3

ปอดอักเสบ

2

3

มะเร็งตับ

1

3

โรคถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

1

4

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

2

4

ไตวายเฉียบพลัน

1

4

โรคปอดบวม

1

5

มะเร็งปอด

1

5

-

 

5

โรคชรา

1

 

สถิติชีพ

ปี

2558

2559

2560

อัตราเกิด ต่อ 1,000

7.21

2.27

3.33

อัตราตายทารก

0

0

0

อัตราตายมารดา

0

0

0

 

ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด

 

ปี

2558

2559

2560

จำนวน (คน)

20

38

35

 

 ข้อมูลผู้ป่วยโรคเอสด์

ปี

2558

2559

2560

จำนวน (คน)

42

38

33

 

 

 

จำนวนผู้มารับบริการงานสุขภาพจิต 3 อันดับโรค

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อันดับที่

โรค

จำนวน

อันดับที่

โรค

จำนวน

อันดับที่

โรค

จำนวน

1

วิตกกังวล

292

1

วิตกกังวล

145

1

โรคซึมเศร้า

188

2

โรคซึมเศร้า

190

2

โรคซึมเศร้า

134

2

โรคจิต

100

3

โรคจิต

119

3

โรคจิต

75

3

โรคลมชัก

98


จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จและพยายามฆ่าตัวตาย

จำนวน  (คน)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ฆ่าตัวตายสำเร็จ

1

1

1

พยายามฆ่าตัวตาย

3

4

7


อัตราระบาดวิทยา

ปี 2558

อันดับ

โรค

จำนวนป่วย

อัตราป่วย/100,000

1

อุจจาระร่วง

99

2642.11

2

อาหารเป็นพิษ

27

720.58

3

ไข้รากสาดน้อย

12

320.26

4

ปอดอักเสบ

9

240.19

5

มือ เท้า ปาก

9

240.19

 

ปี 2559

อันดับ

โรค

จำนวนป่วย

อัตราป่วย/100,000

1

อุจจาระร่วง

175

7670.46

2

อาหารเป็นพิษ

28

747.26

3

ไข้รากสาดน้อย

24

640.51

4

มือ เท้า ปาก

8

213.50

5

อีสุกอีใส

6

160.13

 

ปี 2560

อันดับ

โรค

จำนวนป่วย

อัตราป่วย/100,000

1

อุจจาระร่วง

145

4018.85

2

อาหารเป็นพิษ

19

526.61

3

ปอดอักเสบ

13

360.31

4

มือ เท้า ปาก

9

249.45

5

อีสุกอีใส

9

249.45

 

 


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์