[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
8 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.บ้านโคก
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.บ้านโคก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่๑)
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่๑)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
(สสอ.บ้านโคก) ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
(สสอ.บ้านโคก) หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก ที่ 28/2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศ
(สสอ.บ้านโคก) คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก ที่ 28/2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2562
(สสอ.บ้านโคก) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0032.002/ว 5743 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งจัดสรร งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(สสอ.บ้านโคก) หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0032.002/ว 5743 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งจัดสรร งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
(สสอ.บ้านโคก) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
(สสอ.บ้านโคก) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7/12/2561
(สสอ.บ้านโคก) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ม.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบค่ากลางปี 2562)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์