[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม โรงพยาบาลบ้านโคก
รายงานการประชุม โรงพยาบาลบ้านโคก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียน ปีพ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านโคก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สันติวิธี
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านโคก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลบ้านโคก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 และ 2
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 และ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านโคก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านโคก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / เม.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) รานงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
(สสอ.บ้านโคก) รานงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
(สสอ.บ้านโคก) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการเเพทย์ปฐมภูมิฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการเเพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการแทย์ปฐมภูมิ (พชอ) ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการแทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ) ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการการประเมินคุณะะรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการการประเมินคุณะะรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการงบสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการงบสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
(สสอ.บ้านโคก) แผนปฏิบัติการงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์