[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ก.พ. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าเสื่อม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าเสื่อม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่งผู้่ข่วยช่างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่งผู้่ข่วยช่างทั่วไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ก.พ. / 2564 : ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ม.ค. / 2564 : ข่าวสารทั่วไป
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อใช้สำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ธ.ค. / 2563 : รับสมัครงาน
รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ไตรมาสที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ
คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ปี 2563
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์