มีเรื่องแจ้งให้ทราบค่ะ ยังไม่มีหลายท่านที่ยังลืมระบส่วนที่สำคัญ คือ ุหน่วยงานที่รับผิดชอบในความเสี่ยง
ทำให้เรื่องไม่ถึงกรรมการและ ลืมระบุระดับความเสี่ยงค่ะ เนื่องจากระบบยังไม่ได้เตือนในส่วนนี้ค่ะ แบบว่างานยุ่งคุ่ะ 
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านคลินิก
1. กลุ่มการพยาบาล 26 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 9 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 9 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 0 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 89 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 0 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 88 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 9 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยนอก 0 เรื่อง
12. งานผู้ป่วยใน 34 เรื่อง
13. งานห้องฉุกเฉิน 9 เรื่อง
14. ห้องคลอด 2 เรื่อง
15. ห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
16. ห้องให้คำปรึกษา 24 เรื่อง
17. หน่วยจ่ายกลาง 20 เรื่อง
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านทั่วไป
1. กลุ่มการพยาบาล 44 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 39 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 1 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 1025 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 0 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 65 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 427 เรื่อง
10. งานผู้ป่วยนอก 1 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยใน 20 เรื่อง
12. งานห้องฉุกเฉิน 2 เรื่อง
13. งานห้องคลอด 0 เรื่อง เรื่อง
14. งานห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
15. ห้องให้คำปรึกษา 10 เรื่อง
16. หน่วยจ่ายกลาง 38 เรื่อง
ความเสี่ยงด้านคลินิกที่ไม่ได้รับการแก้ไข ระดับ ตั้งแต่ F - I
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : 04:09:43 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : 04:09:43 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2016-08-29 เวลา : 01:11:07 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2016-08-29
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
วันที่แจ้ง :2017-07-20 เวลา : 08:52:13 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-07-19
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2017-08-04 เวลา : 08:22:16 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-08-03
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : 03:12:34 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : 03:26:26 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-06-23 เวลา : 05:04:35 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-06-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-08-07 เวลา : 11:55:34 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-07
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2018-08-20 เวลา : 01:20:32 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-14
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-11-09 เวลา : 09:16:58 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-11-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-07-13 เวลา : 07:43:30 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-07-10
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-08-14 เวลา : 08:53:01 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-08-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-02-19 เวลา : 07:36:34 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-01-13
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-03-03 เวลา : 10:10:58 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-02-22
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2020-03-04 เวลา : 12:11:48 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-03-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-06-25 เวลา : 11:04:35 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-07-10 เวลา : 12:33:09 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : 02:24:08 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-08-11
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : 02:35:59 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-12-09 เวลา : 04:56:11 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-12-09
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-01-06 เวลา : 03:43:45 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-01-06
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2021-06-09 เวลา : 08:16:05 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2021-06-15 เวลา : 12:41:56 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-05-30
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2021-06-19 เวลา : 12:36:14 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-19
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2021-06-25 เวลา : 12:41:27 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-09
ระดับความรุนแรง g
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2021-09-27 เวลา : 11:30:12 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-27
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2021-09-29 เวลา : 02:25:36 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2021-09-30 เวลา : 03:13:34 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องคลอด
วันที่แจ้ง :2021-10-20 เวลา : 04:11:37 น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-10-20
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล