คลังเก็บความเสี่ยง ภายในโรงพยาบาลบ้านโคก
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าทุกท่าน

เตือนความจำจร้า
A - B รายงานความเสี่ยงในระบบภายใน 1 เดือนค่ะ , C - F รายงานคณะกรรมการความเสี่ยง ภายใน 48 ชั่วโมงค่ะ
G - I รายงานที่ผู้อำนวยการ และประธานความเสี่ยง ภายใน 2 ชั่วโมง รายงานคณะกรรมการความเสี่ยง ภายใน 24 ชั่วโมง ทำ RCA ภายใน 7 วัน