[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เข็มมุ่ง  
 

 วิสัยทัศน์ (vision): เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ (mission):

1. ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางแบบมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สุขภาพดีและมีความสุข

4. ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 ค่านิยม (values): ลูกค้าสำคัญที่สุด ทีมงานสัมพันธ์ มุ่งมั่นกระบวนการ สานด้วยอริยสัจสี่ ทำดีอย่างต่อเนื่อง

 เข็มมุ่ง

1.เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน

2.ลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

3.พัฒนาบริการสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพทั้งในคลินิกและชุมชน

4.ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5.พัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

6.สร้างเครือข่ายการดูแลโรคติดต่อระหว่างเมืองป้องกันการระบาดโรคติดต่อระหว่างประเทศ

7. พัฒนาชุมชนต้นแบบในการดูแลตนเองด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย

 


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์